Nils Jumītis

Parocīgās

Durvis ir liminālā zonā starp laicīgo un garīgo. Tik daudzi uz to tiecas, bet ne visiem tā ir sasniedzama. Lai dzīvē notiktu pārmaiņas, ar labiem nodomiem un runāšanu vien ir par maz. Ir jāmaina savi ieradumi un domāšana. Tikai tā var pietuvoties šo durvju atvēršanai.

Jēdzienu “liminālā telpa” ir radījis Viktors Tērners, izmantojot to savā pētījumā par iniciāciju un rituālu. Latīņu valodā “limin” nozīmē “slieksnis”. Liminalitāte ir iekšējs stāvoklis, kurā cilvēks var sākt domāt un darboties patiesi jaunā veidā, tas notiek tad, kad esam “ne šur, ne tur” jeb citiem vārdiem – uz sliekšņa.

Nils Jumītis ieguvis bakalaura un maģistra grādu, absolvējot studijas Latvijas Mākslas akadēmijas Metāla dizaina izstrādājumu nodaļā. Mākslinieks piedalījies vairākās grupu izstādēs Latvijā, Lietuvā, Polijā, Norvēģijā un cituviet. Pēdējā izstāde bija “Laktācija” Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā kopā ar tēlniecēm Olgu Šilovu un Anci Vilnīti. N. Jumīša mākslas darbi mēdz izaicināt gan mūsu priekšstatus, gan eksperimentālus mākslas darba izejmateriālus. Arī šoreiz N. Jumītis apvienos šķietami neiedomājamo.