Kristīne Rublovska

Spārnotā

Šis objekts tehnisku iemeslu dēļ norādītajā adresē nav pieejams.

Šīs durvis atradās 5. stāvā. Process, lai tās aizvestu līdz manai darbnīcai, izvērtās dramatiskā notikumā. “Tu gribi būt dāma, vai visu mūžu stiept durvis?” izskanēja jautājums manā virzienā. Māksla ir smaga, bet tā ir mana izvēle. Tā “Spārnotā” tapa par manu pašportretu. Ilgojoties pēc viegluma domās, durvīm piešķīru spārnu un klauna degunu. Lai turpmāk vieglāk spēlēties, lidot un smieties. Toties durvis no 5. stāva augstumiem beidzot ir nokļuvušas vietā, kur vienmēr brauca karuseļi un cirks.

Kristīne Rublovska ir māksliniece ar iegūtu bakalaura grādu Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilizstrādājumu dizainā un maģistra grādu turpat Glezniecības nodaļā pie gleznotājas Vijas Zariņas. K. Rublovska ir piedalījusies vairākās mākslinieku grupu izstādēs, kā arī eksponējusi savus darbus personālizstādē “Būtnes” 2019. gadā. Māksliniece savā daiļradē itin bieži paver durvis uz pavisam mistisku un noslēpumainu pasauli, kur izmantotie tēli jātulko zīmēs un simbolos.